Kallelse till Höstmöte

ESS Höstmöte genomförs onsdagen den 9 november 2016 i Korsängsskolans Aula klockan 1830. Uppdaterad med Budget & Avgifter (16-10-24)

Om någon medlem önskar inkomma med motion till mötet skall denna vara styrelsen tillhanda (esskansli@enkopingssegelsallskap.se) senast söndag 9/10. Det finns alltså ytterligare några dagar innan tiden går ut. Ev inkomna motioner och propositioner publiceras sedan här med styrelsens yttrande.

Enl tidigare beslut erhåller varje medlem 1 timma arbetsplikt vid deltagande vid detta möte.

avgifter-2017till-tryck-och-hemsida

budget-2017-till-tryck-och-hemsida

Välkomna

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.