Köplats avgift

På höstmötet beslutades det att införas en avgift per köplats per år på 100 kronor för medlemmar och 250 kronor för icke medlemmar.

Avgiften ska betalas till BG konto: 5313-6057 senast en vecka efter ansökan gjorts. Betalningen ska märkas med medlemsnummer. För att behålla sin köplats nästkommande år så ska avgiften för nästkommande år vara inbetald 31 december innevarande år. (ej medlem anger för och efternamn samt adress och telefonnummer)

 Exempel: Medlemmen Kalle står idag i kö för en 3,5 meters plats i hamnen. Han måste då betala 100 kronor senast 31 december för att behålla sin köplats till nästa år.

Lisa som inte är medlem ännu är intresserad av en 3 eller 3,5 metersplats i Klubbholmen. Senast en vecka efter det att hon gjort sin ansökan ska hon betala 2 x 250 = 500 kronor till BG konto: 5313-6057, ej medlem anger för och efternamn samt adress och telefonnummer.

Övrigt: För att byta plats med en annan medlem behöver man inte stå i kö, under förutsättning att platserna är lika breda. Om du idag står i kö på flera olika bredder men önskar bara vara kvar på en bredd, så måste du meddela båtplatsansvarig detta. Vid frågor kontakta båtplatsansvarig.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.