Vaktbokning för 2017 är nu öppnad

Nu har vi öppnat bokningssystemet för 2017 års vaktgång.

Nytt för i år är att alla medlemmar själva kan boka in dubbelvakt från början, d.v.s. avverka hela arbetsplikten med en vaktnatt tillsammans med någon bekant eller anhörig.

ESS kommer inte att göra tvångsutdelning av vaktnätter för 2017 på det sätt vi gjort tidigare år. Var och en håller reda på sin egen inbokade tid. Varje medlem kan själv ändra sin bokning fram till 30 dagar före den planerade vakten.

Detta innebär en extra flexibilitet för den som bokar in tidigt. Principen först till kvarn gäller. När vaktschemat är fyllt måste hela arbetsplikten genomföras som övrigt arbete.

Den som i slutet av 2017 inte har registrerat 18 timmar arbetstid får betala den fastställda avgiften för de timmar som inte har arbetats. Vi hoppas dock att alla kommer att bidra med sin insats för sällskapets bästa i stället för att passivt betala.

Alla medlemmar med inplanerat styrelse, kommitté eller annat arbete som förväntas komma upp i de 18 timmarna skall inte boka in någon vakt.

De veteranmedlemmar som ansökt om och beviljats arbetsbefrielse genom att inte ha någon brygg/skjul/varvs/stug-plats eller sjösättning/upptagning skall naturligtvis inte heller boka in någonting.

Vi är medvetna om att alla inte har tillgång till dator, dessa medlemmar ombeds kontakta kansliet första tisdagen varje månad (kl 18 i hamnstugan) för hjälp med bokning. Alternativt be någon klubbmedlem hjälpa till.

Från och med årsmötet kommer vi också (förhoppningsvis) inrätta en liten vaktkommitte som, förutom att hjälpa till med bokningar, aktivt kommer att jobba med att se till att hål efter sena avbokningar fylls på ett bra sätt.

Vaktansvarig Sten Stabo

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.