Nu öppnar vaktbokningen

Nu öppnar vi vaktbokningen för 2016 i bokningssystemet. I stort är upplägget som för 2015, men med några mindre ändringar enligt nedan.

Ni loggar in som tidigare och väljer en ledig vakttid som passar de personliga planerna. I början öppnas systemet bara för bokning av ett vaktpass, tanken är att övriga 9 timmar av arbetsplikten skall gå till övriga arbetsinsatser precis som för 2015. En ändring är att de med lång resväg, d.v.s. postnummer utanför Enköpings kommun, kommer att ha möjlighet att boka ett dubbelt vaktpass direkt från start av bokningsperioden. Det innebär inte att man måste boka dubbelpass, vi har stort behov av andra arbetsuppgifter som vi gärna vill ha utförda. Det finns ett enkelt stöd för att förstå hur medlemmar kan utföra vakt och arbete på olika sätt, du hittar det här. Länk

Vid nyår kommer alla som inte bokat in ett pass tilldelas ett ledigt pass. Information om eget bokat eller tilldelat pass kommer precis som 2015 framgå på avin för betalning av avgifter som sänds ut under januari. Det bokade eller tilldelade vaktpasset syns ju också som vanligt i bokningssystemet under ”Min sida” och ”Mina bokningar”. Som inloggad i bokningssystemet kommer medlemmar också åt dom elektroniska vaktlistorna som är ”on-line” dvs alltid innehåller det aktuella bokningsläget. Dessa listor hittar man i bokningssystemet under ”Hem”, fliken ”Vaktlistor”.

Nytt i systemet är att alla kan avboka ett pass och boka in en annan tid fram till 30 dagar före att det ursprungligt bokade passet skall utföras. Innebär att alla kan bevaka och boka om till en tid som bättre passar ens planer. Troligen kommer vi under våren att införa att alla kan boka ett andra vaktpass i stället för att utföra övrigt arbete när vi bättre ser hur mycket övrigt arbete som behöver genomföras.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.