Ordförande har ordet

Nu närmar sig hösten!

Man kan knappast tro att hösten är på väg när jag idag, den 13 september, satt på balkongen kl 1900 och hade en yttertemperatur på 20 grader!? Tyvärr är det bara att inse fakta; båtarna ska snart upp! Men de som har haft möjlighet att nyttja det fina vädret har ju haft en fantastisk sommar ända till slutet.

Vilket jubileumsår! Bra väder och fullt med aktiviteter. Jag vill framföra ett stort tack till alla som ställt upp under året, både de som deltagit och de som anordnat. Ingen nämnd ingen glömd!

Helgen den 3-4 september genomförde vi ett antal aktiviteter nere i hamnen och den stora festen på lördagen med 140 deltagare. Vår bedömning var att vi hade totalt ca 200 besökare under dagarna och det är ganska bra med tanke på konkurrensen i form av ”Trädgårdsmässan ” som gick samma helg.

Nu kommer hösten och med hösten kommer arbete och möten. Ni som inte gjort all Er arbetstid, ta en titt om det finns lediga pass för arbete i någon av hamnarna eller en natt som vakt. Vårt höstmöte ligger i år i början av november, där kommer ett antal beslut att tas inför sommaren 2017. Boka in den 9 november så att du är med och påverkar besluten.

Jag vill rikta ett stort tack till Ungdomssektionen som bjöd in Ordföranden på en ”tur” i ungdomarnas båthus för att kontrollera städningen inför upptagningarna. Bra initiativ, trevlig och välordnat, tack!

Till alla andra; nu drar hösten igång! Hoppas alla får en bra avslutning på sommaren, att båtar och kapell är på rätt plats när höstvindarna börjar ta i och att vi alla kan börja småplanera mot nästa sommar.

Väl möt i hamnen

Magnus Johansson /Ordförande

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.