Ordföranden har ordet

Tack till Er alla som kom till årsmötet, det var länge sedan det var så välbesökt, vi var 106 röstberättigade närvarande. Jag tycker det var ett bra möte och Ni hade bra frågeställningar som gör att vi skall fortsätta med att bli tydligare avseende information. För Er som inte deltog finns möjlighet att läsa protokollet här på hemsidan.

Det blev två nya kamrater som blev invalda i styrelsen Lars-Erik Lundgren och Robin Holmqvist, vi hälsar dem varmt välkomna i deras nya befattningar

Ett beslut om förändring av stadgar togs som innebär att styrelsebefattningar inte framgår av stadgar utan blir ett arbetsdokument för styrelsen. Det innebär i sin tur att styrelsen på ett enklare sätt kan förändra uppgifter till ledamöter beroende på hur förutsättningarna ser ut i Sällskapet. Nu kommer det inte bli några större förändringar, men en kommer vi göra omedelbart.

Befattningen som Båtlivsordförande kommer tas bort och Båtlivskommittén kommer hamna under Klubbmästarens ansvar. Vi kommer då inrätta en ny kommitté som kommer heta ”Båtplatskommittén”, den kommer ansvara för alla kölistor, varvs- och båtplatser. Vi hoppas härigenom att få EN tydlig struktur och bättre ordning vad avser platstilldelning. Den som ansvarar för detta får titeln ”Båtplatsansvarig” och befattningen tillträds av Robin Holmqvist.

Till vårmötet kommer vi ta beslut avseende aktiviteter inför jubileumsåret. Jubileumskommittén har lämnat in förslag som styrelsen som vi nu kommer redovisa. Vår idé är att bilda projektgrupper som svarar för en aktivitet under genomförandet. På så vis kommer fler att engageras och fler bidra med goda idéer hur det praktiskt ska genomföras.

Under de senaste åren har det varit lite si och så med uppslutning när det gäller att hjälpa till vid engagemang. Jag vill nu trycka på att om inte vi som medlemmar ställer upp, då blir det heller ingenting som genomförs. Så kom på vårmötet och tyck till!

Bokning till arbetsplikten fungerar väldigt bra och flera har redan anmält sig. Seglarlägret finns med som arbetsuppgift, där man kan hjälpa till med kökstjänst. Det är en bra möjlighet att stödja ungdomarna med att serva vetgiriga ungdomar ett mål mat. Det finns ett antal pass kvar som kan bokas, ta chansen att träffa framtidens unga seglare.

Nu till sommaren kommer förhoppningsvis en liten personlig dröm att slå in, jag och hustrun ska göra en långsegling. Vi har tagit semester och tjänstledigt under 4 månader för att kunna segla iväg en liten längre bit på Europas västkust. Vi har planerat och förberett oss under det senaste året och vi känner oss tillräckliga mogna för att ge oss iväg. Hur långt vi kommer återstår väl att se, mycket kan hända och båten måste fungera. Tidvatten, strömmar, sjösjuka och kanske dåligt väder. Nåja resultatet kan ni säkert skönja till nästa sommar, har vi sålt båten förstår ni att det inte gick så bra 🙂

Under min bortavaro kommer vice ordförande, Sten Stabo, ha det övergripande ansvaret.

Jag önskar Er alla en bra uppstart på årets båtsäsong.

Magnus Johansson

Ordförande Enköpings Segelsällskap

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.