Studiecirkel

Under hösten 2017 inbjuder ESS  till studiecirkel med möjlighet att uppdatera sina kunskaper i navigation, dela med sig av erfarenheter samt bli inspirerade att gå kurser som ökar sin kompetens.

Studiecirkeln kommer exempelvis ta upp svårigheter som kan uppstå vid användande av sjökort, plotter, radar och AIS.  Även VHF kommer att tas upp främst utifrån ett säkerhetsperspektiv. Vi går igenom materialet via grupparbeten/diskussionsgrupper för att samtliga aktiveras.

Kursen ger ingen navigationsbehörighet utan har som ambitionen är att ge ökad kunskap men framför allt att få deltagarna att bli intresserade av att utöka sina kunskaper via kurser och via den information som finns tillgänglig på andra sätt.

Vi träffas i hamnstugan vid 5 st tillfällen, torsdagar kl 19:00 – 21:30 veckorna 40, 43, 44, 46 och 47. Första tillfälle torsdag 5 oktober. Cirkeln leds av Peter Enberg och är gratis för klubbmedlemmar. Kostnader för eventuell litteratur tas av deltagarna.

Har du inte anmält dig tidigare och känner att detta är något för dig. Ta då kontakt med Staffan Eklund ring: 070/4554093 eller mejla : kvk.eklund@mbox.lidnet.se

Cirkeln Säkerhet till sjöss kör vi  under våren 2018. Schema kommer att tas fram i höst.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.