Uppdateringar och nya funktioner under Bokningssystemet

Ett antal små utvecklingar och en ny funktion har tillförts i ESS bokningssystem.

Det finns nu ett Båtregister, som är synligt för alla inloggade medlemmar, likt Medlemsregistret under fliken “Hem” som man når i bokningssystemet. Här kommer efterhand ett komplett register att byggas upp avseende medlemmarnas båtar.

Medlemmars innehav av olika resurser (Nycklar, bryggplats, varvsplatser, skjul etc) som är registrerat av ESS, syns nu för varje medlem på “Min Sida” och ”Mina innehav”. Denna sida kan inte editeras av medlemmen själv, utan den hämtar informationen från nyckelregistret, båtplatsregistret osv. Just nu (våren 2017) baseras denna information till del på lite äldre värden, men dessa kommer att uppdateras efterhand.

Sidan ”Min sida” och ”Mina uppgifter” har gjorts om och det finns en koppling därifrån till båtregistret så att medlemmar nu på detta sätt fyller i båtregistret själva. Det är också den huvudsakliga metoden, precis som för adressuppgifter m m, att det är medlemmen själv som svarar för att uppdatera adress, telefonnummer, e-postadress samt fakta om båtinnehav.

För att påminna medlemmar om att se över och uppdatera egna data under ”Mina uppgifter” har en funktion lagts till som direkt efter inloggning styr över medlemmen till ”Mina uppgifter” om inte de egna uppgifterna uppdaterats på 180 dagar. Medlemmen väljer då att uppdatera, alternativt att klicka på ”Inga ändringar” varpå en ny 180-dagars cykel börjar innan nästa påminnelse kommer.

Det finns nu också en information om huruvida medlemmens personnummer finns registrerat hos ESS eller ej. Det är dock fortfarande så att personnummer inte visas i några tabeller eller utskrifter utan bara syns i databasen för några få funktionärer i föreningen.

 

Så vid nästa inloggning ber vi er att uppdatera ESS Båtregister med information om din båt.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.