Uppvaktning av medarbetare på Årsmötet 2022-03-10

En av punkterna på årsmötet var att dela ut styrelsens utmärkelser i Guld och Silver efter förslag från Förtjänstmärkesnämnden. Mötesordförande Jan Clasenius delade ut diplom och förtjänstmärken och läste upp motiveringarna.

Årets utmärkelser i Silver gick till:

Tommy Andersson

Tommy har verkat som en trygg och hjälpsam traktorförare och under lång tid ställt upp i vått och torrt vid sällskapets sjösättningar och upptagningar.

Sten Stabo

Sten har under nästan ett decennium varit först Vice Ordförande och sedan Ordförande i ESS. Han har även länge varit aktiv i ESS kappseglingsverksamhet. Med sitt fantastiska engagemang och vinnande sätt har han starkt bidragit till en väldigt god stämning i ESS och mycket goda resultat gentemot kommunen.

Roger Lundholm

Roger har visat stort engagemang inom ESS och för bevarande av ESS historia. Han har medverkat i ett flertal omfattande byggprojekt som t ex köket och dansbanan på Klubbholmen.

Årets utmärkelser i Guld gick till:

Alexander Bergwall

Alexander har varit funktionär i ESS i mer än två decennier varav som ledamot i styrelsen i ca tolv år. Har varit eldsjäl i ungdomsverksamheten och har starkt bidragit till att denna har utvecklats på ett positivt sätt.

Jonas Jonsson

Jonas ställer alltid upp med kunnande, driv och engagemang för både klubben och enskilda. Var en av initiativtagarna till ESS LOVA-ansökan och renoveringen av spolplattan. Varit Styrelseledamot – Varvschef samt i åratal deltagit i Varvskommittén.

Tommy Redefalk

Tommy har under mer än 25 år varit en mycket uppskattad funktionär i ESS. Han har varit Styrelseledamot och Intendent för Klubbholmen, Ledamot i Förtjänstmärkesnämnden/Valberedningen där han även varit Sammankallande, VD i ESS Oil AB mm.

Från vänster: Ordförande Jan Clasenius, Tommy Redefalk, Jonas Jonsson, Alexander Bergvall, Tommy Andersson och Sten Stabo. Roger Lundholm var ej närvarande vid utdelningen.

Nästa punkt på dagordningen var att med blommor och oljelampa avtacka ett antal styrelseledamöter som avgått från styrelsen men som fortfarande är engagerade i verksamheten på ett eller annat sätt. ESS ordförande Sten Stabo tackade för deras gedigna insats under flera år.

Alexander Bergvall

Jimmy Sandgren

Jonas Jonsson

Johan Wilén

Johan Eriksson

Från vänster: Ordförande Sten Stabo, Jonas Jonsson, Alexander Bergvall, Johan Wilén och Johan Eriksson. Jimmy Sandgren var ej närvarande.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.