Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2019

Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2019 är nu färdigt. Klicka på länken och läs vilka som föreslås! Kom sedan på Årsmötet den 27/2 (kl. 18.30) och rösta!

OBS! Ledamöterna i de fasta kommittéerna väljs först på Vårmötet den 9/5 (kl. 18.30). Valberedningens förslag avseende vilka som föreslås bli kommittémedlemmar kommer att publiceras på ESS hemsida senast i kallelsen till Vårmötet.

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström 0733-66 84 60

Läs förslaget här: Länk

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.