Välkomna till vår nya hemsida och ett riktigt Gott Nytt År

Sällskapet fortsätter att utveckla informationstekniken och det Ni har framför Er är den nya hemsidan. Sedan tidigare har vi satt upp en informationsskärm i klubbstugan och till sommaren kommer det även finnas en ute på Klubbholmen, allt för att medlemmarna ska få uppdaterad information som möjligt.

Under höstens val blev det ett maktskifte i Enköping, vad det konkret kommer innebära för oss kan vi inte svara på idag, men vi hoppas på ett bra och utvecklande samarbete. Vår arbetsgrupp mot kommunen har, när detta skrivs, ännu inte fått någon inbjudan om förhandling av vårt arrendeavtal för varvsområdet och hamnen. Vi hoppas att få till ett långsiktigt avtal som underlättar både för föreningen och för enskilda medlemmar att få en fastare grund att stå på. Som vi tidigare informerat tror vi att ett avtal på 15-20 år är fullt möjligt, men därefter finns en stor osäkerhet om vi kan vara kvar på samma varvsområde.

Som Ni alla fått information om så har vi infört allmän Arbetsplikt från 1 januari 2015. Jag har pratat med en hel del medlemmar och övervägande del är väldigt positiva till sättet att försöka få alla att dra sitt strå till Sällskapet. Senast i februari kommer det komma ut en lista på webben där du kan boka arbetstid på motsvarande sätt som du bokar vaktpass. Vissa arbeten behövs det lite mer kunskap för att utföra och några av Er har kanske de kvalifikationer som eftersökts. Gör gärna en kontroll så att vi får ”rätt person på rätt plats”. Styrelsen har fått några mejl med frågor på om man kan få lite lindrigare arbetsplikt. Styrelsen har inte alla svar just nu och vi tar upp de ärenden som kommer in och dömer av och utvecklar efter hand. Principen är dock tydlig; alla medlemmar (utom familjemedlem) genomför Arbetsplikt!

Ett år går fort och snart är det sommar igen, jag ser att det pågår viss aktivitet i båthusen och snart börjar det kanske hända saker under presenningarna också. Vi får se om vi får en mild vinter eller om Kung Bore kommer insvepande med sina kalla vindar. Det finns dock några saker innan våren slår till, jag tänker främst då på att vi har ett årsmöte den 25 mars. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 25 februari och under februari kommer Ni också att få en presentation från valberedningen avseende val av ny styrelse. Under våren kommer Ni få information från de som jobbar med ”Mackfrågan”. Vi måste under året ta ett beslut om vi vill gå vidare med att installera en drivmedelsstation vid någon av våra hamnar.

Nästa år är det 2016 och Sällskapet firar då 100 år! Under 2015 kommer vi att besluta om vad vi skall göra under jubileumsåret. Jag vill redan nu trycka på att Klubbmästaren är intresserad av att få så många som möjligt att hjälpa till både för planering, förberedelser och genomförande. Vi får ju aldrig roligare än vi gör oss själva.

Jag önskar Er alla ett riktigt Gott 2015!

Magnus Johansson

Ordförande

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.