VARNING för ett grund i stora pottan!

Varning för ett grund (sten, rör, stock eller annat) i Stora Pottan på ca 1,5 m djup i enlighet med bif. skiss. Tänk också på att köra LÅNGSAMT när ni går in i/ut ur Stora Pottan samt när ni passerar mastkranen om mastningsarbete pågår!

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.