XRF-mätningar våren 2023

Är din båt inte XRF-mätt ännu? Trot eller ej, men snart är det 2026, och då måste din båt vara godkänd avseende bottenmålning. Planeringen för XRF mätningar våren 2023 är nu klar och det går nu att boka in sig för kommande mätningar.

I vår strävan att ESS ska bli en giftfri båtklubb före sommaren 2026 kommer vi även 2023 att hjälpa till med kontroll av bottenfärgstatus och sanering av blödande och/eller giftig bottenfärg. Under våren kommer vi att genomföra ytterligare en omgång XRF-mätningar under två veckor, v 15 och v 20. Mätningarna riktar sig i första hand till de båtar som inte förvaras på ESS varvsområde – ”hemmabåtarna”.

”Hemmabåtarna” kommer att erbjudas ”drop in” för att efter kontrollen åter kunna köras hem eller som ett alternativ placeras på en tillfällig varvsplats där mätningen görs inför sjösättningen eller få mätningen utförd i direkt anslutning till sjösättningen 20-21 maj. Men även nytillkomna båtar och redan sanerade båtar samt de båtar på varvet som inte mättes under 2022 kommer att kunna delta.


Under hösten kommer ESS också att organisera sanering av båtbottnarna för de som vill blästra blödande eller giftig färg. Liksom tidigare år tar vi hjälp av Mästerbläster från Örebro. Anmälningslistor för detta kommer att läggas i BAS lite senare under våren.

Läs hela informationen, villkor och anvisningar under fliken ”ESS om LOVA” här på hemsidan, eller via länken här Länk

Bokning av mätningar i alla olika varianter görs i BAS.

 

XRF mätgruppen

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.