Alla ESS medlemmar ska boka arbetspass och/eller vaktpass

Det är fortfarande väldigt många medlemmar som inte har bokat in sig på det antal arbetstimmar eller det antal vaktpass som arbetsplikten och vaktskyldigheten kräver. Det finns en enkel matris som förklarar vilka kombinationer av vakt och arbete man kan boka sig på, du hittar den informationen här Länk.

Lista med bokningsbara arbetspass är nu uppdaterad och har nu kompletterats med de arbetsuppgifter som skall bokas genom att ta kontakt med respektive kommittéansvarig för att bli överens om hur dessa uppgifter ska utföras. Det handlar oftast om arbetsuppgifter som ska utföras spritt över hela säsongen och där varje tillfälle bara genererar någon timme, men summan av insatsen värderats till ex vis 6 timmar.

Styrelsen anser att listan med bokningsbara arbetsuppgifter innehåller en bra mix av olika arbetsuppgifter, varför det är styrelsen uppfattning att det bör vara möjligt för samtliga medlemmar att hitta en lämplig uppgift som passar medlemmer med olika förutsättningar. Listan innehåller arbetsuppgifter som varierar från att hjälpa till med matlagning på seglarlägret till att kratta och sköta om stranden. Det finns arbetsuppgifter från typen kroppsarbete till vad som skulle kunna beskrivas som kontorstjänst. Det finns arbeten som tar 2 timmar att utföra till sådana som tar 9 timmar.

Listan med samtliga arbetsuppgifter finns i Bokningssystemet. Inloggning sker här Länk.

Den tidigare listan (excel) som fanns på webbsidan tas nu bort då dessa arbetsuppgifter har utförts eller har flyttas in i bokningssystemet.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.