Beslutsärende till Höstmötet, rörande avtal för Varvsområdet

ESS förhandlingsdelegation för nytt avtal för Varvsområdet har redovisat förhandlingsläget för styrelsen, vid ett extra styrelsemöte den 4 oktober. Styrelsen bedömning är att ESS snart kommer att ha ett slutligt förslag avseende Arrendeavtal för de kommande åren.

Beroende på hur långt förhandlingarna har nått vid tiden för ESS Höstmöte, kommer styrelsen att kunna redovisa hela avtalsförslaget eller bara de viktigare principerna i förslaget.

För att säkerställa att ESS kan teckna ett avtal så snart som möjligt är det därför viktigt att det finns en tydlighet i mandat att teckna avtal, varför styrelsen lägger ett beslutsförslag till Höstmötet avseende hur avtalsfrågan skall slutföras.

Styrelsens beslutsärende till Höstmötet, med förslag till beslut. Länk

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.