ESS Årsmöte 2016 är nu genomfört

ESS Årsmöte hölls den 2 mars. Mötet förlöpte enligt gängse rutin och protokollet kommer att göras tillgängligt på ESS webbsidor så snart det är justerat och klart. I samband med mötet delade ESS ut förtjänstmärken till välförtjänta mottagare.

Förtjänstmärken i guld tilldelades (från vänster på bilden) Sören Krantz, Gunnar Widén, Lars-Göran Åkerman, Lars Eriksson samt Tomas Frisk (ej närvarande)

Guld

Förtjänstmärke i silver tilldelades (från vänster på bilden) Johan Eriksson, Annelie Lönnholm, Dag Zetterström, Hans Björkvall, Tomas Hörz, Lars Eklind, Alexander Bergwall, Tommy Redefalk samt på bild 2 Bo Holmberg. Rolf Sjögren, K-G Wallin samt Ulf Dolfei kunde ej närvara för att motta sin förtjänstmärken i silver.

Silver1Silver2

Läs mer om ESS förtjänstmärken samt motiven för årets mottagare här Länk

Vid årsmötet avtackades två styrelseledamöter som lämnar sina funktionärsuppdrag i och med detta årsmöte. Ordföranden överlämnade traditionell gåva till Hans Selg och Mikael Svensson.

avtackning

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.