Kallelse till ESS Höstmöte – med motioner, inkluderat styrelsens yttrande

ESS Höstmöte 2015 genomförs onsdagen den 14 oktober 2015 i Korsängsskolans Aula klockan 1830.

Några punkter på dagordningen:

  • Budget och verksamhetsplaner för 2016
  • Styrelsens förslag till stadgeändring
  • Motioner till höstmötet
  • Information från styrelsen i olika ärenden, bla avtalsfrågan rörande varvet och varvsområdet

 

Detta inlägg kommer att uppdateras efter hand med motioner, yttranden över motioner, stadgeförslag m m.

 

Styrelsens proposition till höstmötet avseende förslag till förändrade stadgar Länk

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och styrlelsens förslag, paragraf för paragraf Länk

 

Motion avseende nyttjande av privata skjul i hamnen, med styrelsens yttrande och förslag till höstmötets beslut Länk

Motion avseende vana hos personalen vid sjösättning och upptagning, med styrelsens yttrande och förslag till höstmötets beslut Länk

Motion avseende medlemmar som nyttjar kranen men inte varvs- eller båtplats, med styrelsens yttrande förslag till höstmötets beslut Länk

Styrelsens beslutsärende till Höstmötet, med förslag till beslut. Länk

Kaffe och fikabröd kommer att serveras.

 

Välkomna

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.