Kallelse till Vårmöte

ESS vårmöte genomförs onsdagen den 11 maj 2016 i Korsängsskolans Aula klockan 1830.

Mötet kommer vara ett informationsmöte, inga motioner eller propositioner är inlämnade.

Efter mötet kommer mästerlotsen Anders Knutas att hålla föredraget ”Vad gör egentligen en lots och varför” i syfte att öka vår kunskap i sjösäkerhet.

Kaffe serveras, ingen anmälan behövs.

Enl tidigare beslut erhåller varje medlem 1 timma arbetsplikt vid deltagande vid detta möte.

Välkomna

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.