Sagt och gjort på Vårmötet

Vi ser ljusning i horisonten vad gäller avtalet med kommunen, vi ser problemen i mackfrågan och nu tar vi tag i jubileumsåret med alla sina evenemang.

Ett 40-tal ESS-medlemmar samlades I Korsängsskolans stora hörsal och hälsades välkomna till en ny båtsäsong av kvällens ordförande Sten Stabo. Sedan inledande procedurer klarats av enligt dagordningen valde (fyllnadsval) mötet in Thomas Hörz som ny ledamot i styrelsen efter Mikael Quick som begärt entledigande. Även en post i valberedningen var aktuell för fyllnadsval. När ordförande frågade de församlade om förslag blev det ”tyst som i graven”. Till slut enades mötet kring namnet Thomas Hammarström.

Sten Stabo uppmanade medlemmarna att leta sig in på hemsidan till Regelboken och där ta del av det regelverk som är resultatet av många beslut som fattats under föreningens 99-åriga historia. Intressant läsning.

Dags för pekpinne av det lite mer allvarliga slaget. Enligt stadgarna har varje medlem arbetsplikt – vaktpass och arbetspass. Drygt 350 medlemmar har ett bokat vaktpass men noll arbetspass.
-Det här handlar väl om förbiseende, eller hur? Anmäl er och slipp betala!

Snabbt och koncist berättade sedan kommittéansvariga om bland annat klar utrustning för toatömning, ny belysning på bryggor vid klubbis, nytt däck på brygga i hamnen samt grusning på varvsområdet.

Nästa punkt på dagordningen var avtalet med kommunen. Sten Stabo berättade att Peter Brickner tillsammans med kommunfolk nyligen besökt Trosa och tittat på deras gästhamn. Trosa anses ha en ”levande hamn” som kanske kan stå mall för Enköpings hamn.
-Kommunen har kommit med önskemål att ESS lämnar förslag runt hur hamnen och varvet kan utformas för att också bli en ”levande hamn” till glädje för alla kommunmedborgare. Kortsiktigt vill dock kommunen att vi visar att vi menar allvar med att snygga upp området. Jag tror att en del politiker börjar förstå vad det är vi vill ha och hur vi vill utforma hamnområdet, konstaterade Sten.
Ett växande problem kan ”skrotbåtarna” vara eftersom varvsområdet under sommaren helst ska vara tomt på båtar. Föreningen måste kanske börja bedöma vad det är för båtar som läggs upp på varvet.

Ska vi ha en bränslemack i hamnen eller på klubbholmen? Eller kanske ett ambulerande bränslefordon? Visst finns det idéer i den här frågan men också väldigt tydliga tecken på att det handlar om mycket höga kostnader att anlägga en sjömack och att driva den. Sjömacken måste nämligen vara bemannad.
Mötet beslutade att mackfrågan blir vilande till dess att avtalet med kommunen är i hamn (!).

Det vankas 100-årsjubileum nästa år. Det ska vi fira! Åtminstone är tanken den men frågan är hur stor medlemmarnas vilja är att hjälpa till med arrangemangen? Som aviserats under tidigare föreningsmöten var avsikten att detta vårmöte skulle välja små arbetsgrupper som skulle ta fram handlingsplan och budget för olika aktiviteter för beslut på kommande höstmöte. Ordförande frågade vårmötets församlade om ”hjälpande händer” men någon respons på frågan gavs inte. Mikael Quick räknade upp ett antal arrangemang varav bland annat en eskadersegling 14 maj till Mariefred (det första föreningen gjorde år 1916), Sparrin runt, jubileumsfest 3 september på varvet.
Efter en kaffepaus med fritt pratande runt idéerna inför jubileumsåret samlades gänget igen men några frivilliga krafter hade inte pausen skakat fram. Beslutades istället att överlämna till de olika kommittéerna att försöka få fram projektgrupper som tar fram konkreta aktivitetsförslag inför höstmötet.

Efter diverse synpunkter från åhörarna – svårt att höra vad personer längst bak i den stora lokalen sade utan användning av mikrofon – på bland annat brist i informationen till medlemmarna kunde Sten Stabo som kvällens ordförande tacka för visat intresse, tillönska alla en trevlig båtsommar samt klubba av vårmötet.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.