Vårmöte genomfört

Sällskapet genomförde onsdagen den 11 maj Vårmöte med ca 50 deltagare. Då det inte inkommit några motioner eller propositioner blev det bara ett informationsmöte. När protokollet för mötet är justerat och påskrivet ber jag Er ta del av mötets innehåll.

 Efter själva mötet genomfördes ett föredrag på ca 1,5 timma av Mästerlotsen Anders Knutas som informerade om hur det är att vara lots. Genom hans beskrivning ficka alla mötesdeltagare en bra bild av hur man kan förbättra sin egen sjösäkerhet när man möter stora lastfartyg. Hur svårt det är att uppfattas saker ifrån styrhytten och hur en lastbåt beter sig om den måste ”panik bromsa”. Föredraget var mycket uppskattat.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.