Nytt Forum på bokningssidorna

Vi börjar testa ett nytt Forum som ska göra det lite lättare att skriva inlägg och kommentera tidigare inlägg. Hoppas ESS medlemmar gillar det och börjar föra diskussioner. Forumet finns som en egen sida i bokningssystemet, där alla inlägg kan läsas. Det senaste som skrivits visas också överst uppe till höger på webbsidan (denna sida).

För att kommenterar och ”gå med” i diskussionerna måste medlemmar logga in i bokningssystemet och skriva sin inlägg och kommentarer. Du kan skriva dina inlägg och kommentera med hjälp utav ett flertal olika konton (Facebook, Gmail, Twitter, Disqus) eller som gäst med namn och email. ESS Forum ligger nu som en egen ”huvudflik” i bokningssystemet. Beakta skrivreglerna.

ESS förhandlingsdelegations första möte med kommunens tjänstemän

Förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 22 juni inleddes arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation (Sten Stabo, Peter Brickner och Hans Selg) var kallade till ett inledande möte hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åman. Han biträddes av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning. Fortsätt läsa

Fakturor för skjul- och varvsplatsavgifter

Kommande dagar sänds fakturorna ut för varvsplatsavgifter och skjulplatsavgifter för den kommande säsongen. ESS har sedan tidigare sagt upp samtliga avtal rörande skjulplatser och varvsplatser för villkorsändring vid avtalstidens utgång 2016-03-31. Med anledning av att avtalen är uppsagda är faktureringsperioden denna gång anpassad till detta.

Det innebär att den fakturerade summan endast motsvarar perioden fram till 2016-03-31. När de nya avtalen för skjulplatser och varvsplatser är klara och medlemmarna har accepterat avtalen, kommer återstående kostnad för hyresperiod under 2016 att hanteras i särskild ordning. Eventuella frågor rörande detta kan ställas till kassören.

Ordföranden har ordet

Tack till Er alla som kom till årsmötet, det var länge sedan det var så välbesökt, vi var 106 röstberättigade närvarande. Jag tycker det var ett bra möte och Ni hade bra frågeställningar som gör att vi skall fortsätta med att bli tydligare avseende information. För Er som inte deltog finns möjlighet att läsa protokollet här på hemsidan.

Det blev två nya kamrater som blev invalda i styrelsen Lars-Erik Lundgren och Robin Holmqvist, vi hälsar dem varmt välkomna i deras nya befattningar

Ett beslut om förändring av stadgar togs som innebär att styrelsebefattningar inte framgår av stadgar utan blir ett arbetsdokument för styrelsen. Det innebär i sin tur att styrelsen på ett enklare sätt kan förändra uppgifter till ledamöter beroende på hur förutsättningarna ser ut i Sällskapet. Nu kommer det inte bli några större förändringar, men en kommer vi göra omedelbart. Fortsätt läsa

Information om Uppsägning av avtal

ESS fick den 5 februari 2015 en uppsägning från kommunen avseende hamnområdet i Enköping (fastigheten Munksundet 24:7) till avtalstidens utgång 2016-03-31. Enköpings kommun säger upp avtalet med ESS för att göra en villkorsändring vid avtalstidens utgång.

Vi har samtidigt inbjudits till att påbörja diskussioner/förhandlingar med kommunen om ett nytt avtal för hamnområdet.

Vi har tidigare informerat om att vi i detta sammanhang i vår tur kommer säga upp alla gamla avtal mellan medlemmar och ESS såväl i hamnen som på Klubbholmen.

Orsakerna till att ESS säger upp avtalet är två: Fortsätt läsa

Kioskansvarig sökes

Det finns idag ingen medlem som anmält intresse för att driva kiosken på Klubbholmen under kommande säsong.

Som arrendator av kiosken fungerar man också som klubbvärld på Klubbholmen och tar emot gästande båtar samt bedriver en begränsad skötsel av bla gräsmattorna. Man får också tillgång till klubbhusets övre plan där man kan övernatta.
Är du intresserad ta kontakt med Intendenten Mikael Svensson.

Välkomna till vår nya hemsida och ett riktigt Gott Nytt År

Sällskapet fortsätter att utveckla informationstekniken och det Ni har framför Er är den nya hemsidan. Sedan tidigare har vi satt upp en informationsskärm i klubbstugan och till sommaren kommer det även finnas en ute på Klubbholmen, allt för att medlemmarna ska få uppdaterad information som möjligt.

Under höstens val blev det ett maktskifte i Enköping, vad det konkret kommer innebära för oss kan vi inte svara på idag, men vi hoppas på ett bra och utvecklande samarbete. Fortsätt läsa